Na krajnjem severu Vojvodine u Bačkoj, na obali jezera u opštini Subotica, nalazi se mala istraživačka stanica i svojevrsni istraživački centar … „Hidden Serbia“  tim krenuo je u otkrivanje lepota zaštićenih prirodnih dobara ovih krajeva.

Naš tim ugostili su predstavnici JP „Palić-Ludaš“ i pokazali lepote zaštićenih prirodnih dobara o kojima se staraju kao upravljači. Iskoristili smo priliku da porazgovaramo o primerima dobre prakse upravljana , pre svega o primeni aktivne zaštite pomoću tradicionalnih metoda koje ne narušavaju prirodni balans ekosistema. Komunikacijom među državnim institucijama za zaštitu prirode, vladinim, nevladinim sektorom i stručnjacima moguće je uspešno raditi na očuvanju prirode i unapredjenju zaštite, što se na ovim lokalitetima pokazuje i u praksi. Na našem putu našao se i jedinstveni ZOO vrt „Palić“ koji, pored mnogobrojnih delatnosti, radi i na prihvatu divljih životinja. Ovom prilikom, razgovarali smo i o botaničkom značaju ZOO vrta i jednom od najstarijih hrastova u Srbiji koji se nalazi na njegovoj teritoriji.

Imali smo priliku da obidjemo  SRP „Ludaško jezero“, PIO „Subotička peščara“, PP „Palić“ i SP „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. Na teritoriji ovih zaštićenih dobara upravljači sprovode niz mera i aktivnosti tokom čitave godine. O ovim temama se, izmedju ostalog, govori u video reportaži pod nazivom „Skrivena Srbija | šetnja kroz zaštićena područja Srbije | Vojvodina“ dostupnoj na našem YouTube kanalu.

Film je realizovan pomoću  biološkog društva „Dr Sava Petrović“, uz podršku Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Rufford fondacije. U izradi filma učestvovao je tim ljudi: PRODUKCIJA: Miloš Popović, Marko Nikolić, Nikola Radović, Dimitrija Savić Zdravković ASISTENTI PRODUKCIJE: Jovana Cvetković, Marko Zdravković NARACIJA: Marija Vlajković MUZIKA I OBRADA ZVUKA: Stefan Grozdanović-Ceki. Ovom prilikom se zahvaljujemo i Grabovac Davidu na gostoprimstvu i stručnoj pomoći na terenu tokom snimanja.