Kratkometražni film o Specijalnom rezervatu prirode „Rtanj“ predstavljen je ove godine na trećem Vrmdža Festu u sklopu projekta Hidden Serbia, a na samu ideju da se baš Rtanj nađe kao tema došla je ekipa ljudi koju čine: Dimitrija Savić Zdravković i Marko Nikolić, istraživači-saradnici na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i predstavnici Biološkog društva „Dr Sava Petrović“ i Miroslav Mitić ispred MMD Studia.

Film je urađen uz pomoć Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Danka Jovića šefa kancelarije Zavoda u Nišu kao i Biološko društvo “Dr Sava Petrović” .

Specijalni rezervat prirode „Rtanj” koji se prostire se na površini od 4 997 17 01 hektara, nalazi se u istočnoj Srbiji, u jugozapadnom delu Karpatsko–balkanskog planinskog sistema, a administrativno pripada opštinama Sokobanja i Boljevac.

Specijalni rezervat prirode „Rtanj” je područje izuzetnih geoloških, geomorfoloških, bioloških, istorijskih i estetskih vrednosti.