Da li ste ikada posetili reke južne Srbije?

Trebalo je da ih posetite … bili bi zadivljeni!

U jesen 2018. Naš tim je poveo je turu izmedju Vlaških planina i Grebena oko grada Pirota. Tura je zamišljena kao foto safari u kombinaciji sa edukativnim terenom na obali jedne od najlešiš reka južne Srbije: reke Jerme.

Posetili smo poznatu „Venerinu padinu“, zastali kod manastira Poganovo i zatim smo, kroz 200 metara visoke litice, došli do jednog od najužih kanjona na Balkanu: kanjona reke Blatašnice(Zvonačke reke) i njegovog najužeg dela „Cedilka“ koji je samo 1,5 metara širok! Turi se pridružio Mr Ivan Medenica, iskusni ornitolog, koji nam je objasnio značaj ptica i njihovu povezanost sa vodenim ekosistemima. Branislav Dimitrov nam je govorio o zaštićenim vrstama koje naseljavaju vode u regionu. Održali smo i kratko predavanje o dokumentovanju pejzaža i vrsta u prirodi i napravili izuzetno lep foto i video materijal.

Ukoliko želite da vidite još skrivenih uglova koje smo posetili, bacite pogled na našu galeriju: